0

2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
SAYFA 19
Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Edebî Metinler şemalasından hareketle bir­inci grup Malazgirt Ululaması metnini, ikinci grup Kiralık Konak metnini, üçüncü grup Oğuzata metnini ifade şekilleri bakımından inceler. Grup sözcüleri, kendi gruplarının incelediği metnin anlatım yolları hakkında bilgi verirler.

Malazgirt Ululaması : MANZUM , COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİN
Kiralık Konak : MENSUR (DÜZYAZI) ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİN

Oğuzata  : MANZUM : GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİN (TİYATRO)
Yorum Gönder

 
Top