0

2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
SAYFA 10:
DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ
HAZIRLIK:
Oyun için gönüllü bir öğrenci seçilir. Bu öğrenci, günlük hayatımızda karşılaştığımız bir
sorunu “sessiz sinema” oyununda olduğu gibi sınıfta anlatmaya çalýþýr. Etkinliği değerlendirmek için sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Gruplar dilin olmadığı  bir dünyada toplumsal hayatın nasıl olacağını tartışır ve grup sözcüleri sonuçları  tahtaya yazarlar.
SORUNUN CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

1.Arılar ve kuşlar çağlar boyu hep aynı biçimde yaşadığı hâlde, insan her çağda kendini geliştirebilmiştir. Bu gelişimi sağlayan araçlar neler olabilir? Tartışınız.. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
Arılar ve kuşlar çağlar boyu hep aynı biçimde yaşadığı hâlde, insan her çağda kendini geliştirebilmiştir. İnsanoğlunun her çağda kendini geliştirebilmesi dil aracılığıyla olmaktadır. Bu sebepten arılar ve kuşlar, insanın kullandığı gibi bir işaret ve ses sistemi kullanamadıkları için hep aynı biçimde değişmeden yaşamaktadırlar.


2.Bin yıl önce yazılmış  bir kitabı okuyarak o dönem insanlarının hayatı ve düşünceleriyle ilgili bilgi edinmemiz bize dilin hangi işlevini gösterir? Sözlü olarak ifade ediniz.

Kültürün tüm unsurları dil vasıtasıyla geçmişten gelecek kuşaklara aktarılır. Bin yıl önce yazılmış bir kitabı okuyarak o dönem insanlarının hayatı ve düşünceleriyle ilgili bilgi edin­memiz bize dilin “kültür aktarıcılığı” işlevini gösterir. Eğer bir yerde aynı dili konuşan insan toplulukları toplanmışsa, bu topluluğa millet denir. Bir millet, aynı dili konuşuyorsa, onların aynı kültüre sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir milletin kolayca yok olup gitmesini engelleyen en önemli bağ dildir.
Yorum Gönder

 
Top