0

2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
SAYFA 16
MEB 9.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi)
1. “Niçin yazıyorum? Kalbimde olanın dışarı çıkması lazımdır. İşte bunun için yazıyorum.” Beethovenın bu sözünden hareketle sanat eserlerinin ortaya çıkış nedenlerini tartışınız.Tahtaya yazınız.
Sanat eserleri, sanatçıların  kendi duyuş ve düşünüşünü dışavurmak için ortaya çıkmıştır.

2) Kemal Sunalın oynadığı flimlerde anlatılanların ve görülenlerin aynısının gerçek hayatta karşımıza çıkması değildir, çünkü filmde anlatılanlar "kurmaca"dır ve filmdeki olay örgüsünün gerçek hayatta bire bir tıpa tıp aynen yaşanması mümkün değildir.

3) Düşlediğiniz hayatı anlatınız..

4)Her iki metnin teması da İstanbul'dur.Her iki metinde de dil iletişim aracıdır.Fakat İstanbul'u Dinliyorum şiiri edebi bir metindir,yani "özel" bir iletişim aracıdır, gazete haberi haberi ise olanı doğrudan ifade etmiştir.Edebi metnin özel bir iletişim aracı olması kullanılan dille ilgilidir.Bu dil yan ve mecaz anlamlarla yüklü çok anlamlılığa sahip bir  sanatsal bir dildir.
5) Her araba mekanik bir sistemdir. Mekanik sistemler, birbirine işlevsel yönden bağlı  parçaları içerir.Bir arabanın yüzlerce parçası  içinde sadece freninin arıza yapmasının  sisteminde ortaya çıkaracağı olumsuzluklar nelerdir? Sözlü olarak ifade ediniz. Siz de bildiğiniz başka sistem örnekleri veriniz.
Araba frenin arıza yapması o mekanik bütünün durma işlevini ortadan kaldırdığı için hareket etmemesine sebep olur.Bir makinenin herhangi bir parçasının arıza yapması diğer parçaları da olumsuz etkiler...
6) Fabllar insanlara öğüt bir ders vermek amacıyla yazıldığı için insan hayatıyla benzerlik taşır.
7) Bu durum edebi eserin gerçeklikten yararlandığını ve bunu kurmaca gerçeklik özelliğini gösterir.

1.ETKİNLİK :
Otuz Beş Yaş şiirinin her okuyanın farklı yorumlar çıkarması edebi metinlerin çok anlamlılığıyla ilgilidir.Bu çok anlamlılık okuyanların bilgisi,birikimi,kültürü, ruh durumuyla birleşince kişiden kişiye farklılık gösteririr.

Yorum Gönder

 
Top