0

2015-2016 MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI 

MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI ,MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncel)
SAYFA 4 (YENİ BASKIYA GÖRE GÜNCELLENDİ)
2.Metin

KAR MÛSİKÎLERİ

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,

Bir erganun âhengi yayılmakta derinden…
Duygumsa da zevk almadım İslâv kederinden.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.
Samdım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık!

Yahya Kemal BEYATLI…Yeryüzüne kar yağması için, alt katmanların sıcaklığının 0 0C’un altında olması yeterlidir. Bu, karın yere düşmeden önce erimesini önler. Kuvvetli kar yağışlarıları, aşırı erime halinin yükseltide birden bire durması şeklinde açıklanır(donma çekirdekleri etkisi). Böylece karı iki temel koşul belirler: 1. Aşırı erimenin sürmemesi için oldukça fazla sayıda çekirdeğin bulunması ve yükseltide sıcaklıkların oldukça düşük olması. 2. Karın yağmura dönüşmemesi için yerdeki sıcaklığın 0 0C’un altında olması.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklepedisi

7-Yukarıdaki paragrafla Kar ve Kar Mûsikîleri isimli şiirleri yazılış amaçları bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Kar Mûsikileri ile Kar şiiri, kar yağışının insan üzerinde uyandırdığı duyguları anlatmak amacıyla yazılmıştır. Bu yönüyle her iki şiirin de yazılış amaçları aynıdır. Sadece ifade ediliş şekilleri faklıdır. Paragrafta ise bilimsel bir bilgi verilmektedir. Duygular için işine sokulmamıştır. Metin çağrışımlara kapalıdır. Bilimsel olarak karın nasıl oluştuğu hakkına bilgi verilmiştir.

8-Kar ve Kar Mûsikîleri şiirleriin birbirinden farklı olması sanat ve sanatçı ilişkisi bakımından size neler düşündürüyor? Sözlü olarak ifade ediniz.Kar Musikileri ile Kar şiirinin yazılış amaçları aynı olmasına karşın ifade ediliş şekilleri birbirinden farklıdır. Bunun nedeni ise olayı şairlerin hissediş şekillerinin farklı olmasından dolayıdır. Şairin yetiştiği çevre, kültürü, yaşadığı devrin zihniyeti şiiri yorumlayışında etkilidir.

9- Şiirdeki “Unutulmuş güzel şarkılar için”, “Beyaz dokusunda bu saf rüyanın”, “Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu”, “Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.” İfadelerinin müzik, resim ve heykel sanatları ile anlatılıp anlatılmayacağını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

-“Unutulmuş güzel şarkılar için”, “Beyaz dokusunda, saf rüyanın”, “Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu”, “Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.” İfadeleri müzik, resim ve heykel sanatları ile ifade edilemez. Çünkü sanat eseri özgündür, tektir, biriciktir. Başka bir sanat eserine benzeyemez. Bu yüzden bu ifadeleri doğrudan bu sanatlarla ifade etmek mümkün değildir. Ancak ifadelerin çağrıştırdığı duygular ifade edilebilir. Birebir kendisi ifade edilemez.
Yorum Gönder

 
Top