0

Asit , baz , tuz özellikleri nelerdir?

Asitlerin Özellikleri
 • 1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • 2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi).
 • 3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler.
 • 4- Hepsinin yapısında hidrojen (H) vardır ve sulu çözeltilerine (suda çözündüklerinde) hidrojen iyonu (H+) verirler.
 • 5- Plastik ve camlara etki edemezler.
 • 6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.
 • 7- Yakıcı özelliktedirler.
 • 8- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir.
BAZLARIN ÖZELLİKLERİ
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürürler.(Bazların ayıracı KIRMIZI TURNUSOL KAĞIDI veya FENOLFTALEİN dir)
 • Sulu çözeltileri acımsı tattadır, dokunulduğunda ele kayganlık hissi verirler.
 • Asitlerle nötrleşme reaksiyonu vererek tuzları oluştururlar.
 • Baz içine fenolftalein çözeltisi damlatıldığında, baz pembe renk alır.
 • Fenolftalein asit içine konulduğunda asitin rengini değiştirmez.
 • Bazlar da asitler gibi suda iyonlarına ayrıştıkları için elektrik akımını iletir.
 • NaOH ve KOH kuvvetli bazlardır. Kuvvetli bazlar metallere ve dokulara tahriş edici etki yapar.
 • Amonyağın buharı göze, burna ve solunum yoluna zarar verir.
TUZLARIN ÖZELLİKLERİ
 • Tuz çözeltileri, asit ve baz çözeltileri gibi elektrik akımını iletir. Çünkü tuzlar su içinde iyonlarına ayrışır. Su içinde serbest hâlde gezebilen iyonlar elektrik akımını iletir. Örneğin yemek tuzunun (NaCl) suda iyonlarına ayrışması şu şekildedir:
 • NaCl (katı) Na(suda) + Cl (suda
 • Tuzlar turnusol kağıdına etki etmez
 • Kristal yapılıdırlar
Tuz:Asitler ve bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur. Bu olaya nötrleşme tepkimesidenir. Bu olayda asit ve baz bir birinin etkilerini yok ettiği için, asit ve baz etkileşmesine nötrleşme tepkimesi adı verilir.
NaOH + HCl NaCl + H2O
Tuzların Asit-Baz Özellikleri
Tuz çözeltileri kuvvetli elektrolit özellik gösterirler, Tuz hidrolizi terimi, bir tuzun katyonu, anyonu veya her ikisinin su ile tepkimesini belirtir. Tuz hidrolizi genellikle çözeltinin pH sını etkiler.




Yorum Gönder

 
Top