0

Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesine yönelik uygulamalarından birini seçerek araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk, Türk tarihinin doğru kaynaklardan araştırılıp, öğrenilmesi ve Türk gençliğine aktarılması için Türk Tarih kurumunun kurulmasına öncülük etmiştir. Türk Tarih Kurumu, amaçları doğrultusunda Türk tarihinin pek çok meselesine ışık tutmak maksadıyla ayrıca projeler desteklemektedir. Bunlardan Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi, Türk Sufilik Tarihi, Yozgat ve Çevresi Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Sondaj Metoduyla Ordu ve Yöresi İktisadî Tarihi gibi kapsamlı olanlarını saymak mümkündür. Öte yandan Türk Tarih Atlası ile Türk Mimarî ve Sanat Eserleri envanter çalışmaları da sürdürülmektedir.
Yorum Gönder

 
Top