0

Büyük Selçuklu Devleti nerelerde kurulmuş ve sınırlarını nerelere kadar genişletmiştir?

Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Maveraünnehir bölgesinde Devlet haline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını genişleterek dönemin en büyük Türk Devleti haline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti, 1092 yılında iç karışıklıklar neticesinde bölünerek 4 parçaya ayrılmış, daha sonrasında ise beyliklere bölünerek Osmanlı İmparatorluğunu tarih sahnesine çıkartan süreci meydana getirmiştir

Yorum Gönder

 
Top