0

Coğrafi konum,Ekvator, harita,kıta,kutup,okyanus, ölçek ve yön kavramlarının anlamları nelerdir?

BEŞERİ ORTAM; İnsanla ilgili(insani) faktörlerin göz önünde bulundurulduğu ortam yada kriterdir.
Bölge :
Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası
Harita Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp kuşbakışı görünüşüyle bir düzlem üzerine geçirilmesi.
Ekvator: Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember
Ölçek: Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran.
Uygarlık: Bir ülke'nin veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin hepsinin toplamını ifade etmektedir
Kıta: Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara.
Yön: Coğrafyada yön denilince kuzey, güney, doğu ve batı denilen dört yön hatıra gelir
Coğrafi Konum: Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu , o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler.
Doğal ortam: Yeryüzünde insan elinin değmediği alan. Böyle alanlarda, iklim, arazi şekli, toprak şartlarına göre canlılar (bitki ve hayvan) alana yerleşmekte ve bir denge kurmaktadır
Yorum Gönder

 
Top