0

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte ülkemizde ne gibi yenilikler yapıldı?

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte ülkemizde yapılan yenilikler;

1. Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.
2. Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.
3. Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.
4. Ölçü birimleri değiştirildi.
5. Soyadı kanunu çıkarıldı. Mustafa Kemale Atatürk soyadı verildi.
6. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.
7. Kadın – erkek eşitliği sağlandı
8. Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.
9. Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.
10. Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı. Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.
11. Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı.
Yorum Gönder

 
Top