0

Donanmasının yetersizliği Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hızlandırmış olabilir mi? Neden?

Ordular bir devleti ayakta tutan en önemli faktörlerdendir. Ordunun bel kemiğini, kara-hava-deniz kuvvetleri oluştururur.

Deniz kuvvetinin, yani donanmanın olmaması ya da bozulması devletin çöküşünü hızlandıran en önemli sebeplerden biri olur.

Donanmanın bozulması Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandırmıştır.
Yorum Gönder

 
Top