0

Genel nüfus sayımlarında elde edilen veriler hangi amaçlar için kullanılabilir?
Nüfus sayımları sonunda elde edilen bilgiler, devletin politikalar geliştirmesi ve yatırım yapması için kullanılır. Devlet nüfus sayımı sonunda ulaşılan bilgilere göre ekonomik, askeri, eğitim, sağlık, ulaşım gibi bir takım hizmetleri planlar.
Nüfus sayımı, istatistiki amaçla yapılsa da ülkelerin siyasi, ekononomik, askeri, eğitim, sağlık, istihdam ve daha bir çok konuda yıllık, beş ve onar yıllık planlamasını yapmak için önemlidir ve kullanılır.
  • Nüfus sayımlarındaki amaçlar şunlardır: 
  • Erkek-kadın nüfusu belirlemek
  • Kırsal-kentsel nüfusu belirlemek
  • Nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek
  • Okuma-yazma oranını belirlemek
  • Eğitim durumunu belirlemek
  • Nüfusu belirlemek
  • Nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek
  • ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır.
Yorum Gönder

 
Top