0

Güzel, doğru, iyi ve faydalı  kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabilirsiniz? Tartışınız. Ulaştığınız  sonuçları  defterinize yazınız...

Müzik , mimari , heykel , resim , hat , dans , sinema , bale , operayla iişki kurulabilir.
Yorum Gönder

 
Top