0

Hz. Ömer döneminde islam devletinde devlet örgütlenmesine önem verilmesinin nedenleri sizce neler olabilir?

Devlet büyümekteydi ve modern bir anlayışla işlerin yürümesi, kurumsallaşması, ve hukukun tüm teşkilata hakim olması gerekiyordu. Devlet işleyişinin sağlamlaşması için devlet örgütlenmesi sağlanmaya çalışıldı. Bu bağlamda şu yenilikler yapıldı;

  • İdari olarak fethedilen bölgeler büyük illere ayrılmıştır. Buralara valiler tayin edilmiştir.
  • Beytü’l-mal adıyla devlet hazinesi kurulmuş, vergi sistemli hale getirilmiştir.
  • Askeri ve mali işlere bakmak üzere divan kurulmuştur.
  • Madeni para bastırılmış, devletin mali işleri için defter tutulmuştur.
  • İlk adli teşkilat kurulmuş, mahkemelere kadılar tayin edilmiştir.
  • Sınır bölgelerinde askeri amaçlı “ordugah şehirleri” kurulmuştur.
  • Askeri ikta sisteminin temelleri atılmıştır.
  • Askeri posta teşkilatı kurulmuştur.

Hz ömer zamanında oluşturulan devlet kurumları,  hz ömer döneminde kurulan kurumlar,  hz ömer döneminde oluşturulan devlet kurumları,  hz ömer döneminde islam devletinin kurumları,  hz omer doneminde olusturulan kurumlar,  hz ömer döneminde islam devletinin kurumları nelerdir,  hz.ömer döneminde kurulan devletler
Yorum Gönder

 
Top