0

İklimin insan hayatına etkileri neler olabilir? Açıklayınız.

İnsanlar farklı doğal ortamlarda yaşar. Yaşadıkları ortam onların yaşam şekillerini de etkiler. Doğal ortam ve insan yaşamının farklı olmasının temel faktörlerinden biri iklimdir.

Farklı iklim tiplerinde farklı etkileri görmek mümkündür. Çöl iklim tipinde insanlar göçebe olarak, çadırlarda yaşamaktadır. En önemli sorunları susuzluktur.

Kutuplarda insanlar ayaklarına ve üzerlerine kürk giyer. hayatları soğukla mücadele ile geçer. Ulaşım aracı olarak köpeklerin çektiği kızakları kullanırlar. Çöllerde olduğu gibi kutuplarda da tarım yapmak mümkün değildir.

Amazonda sürekli yağmurlardan dolayı insanlar bu şartlara uygun yaşam sürdürmektedirler.

Bu farklı doğal ortamlar insanların yaşamlarının da farklı olmasına neden olur. Doğal ortamlardaki bu farklılığın önemli sebebi buralarda farklı iklim tiplerinin görülmesidir.
Yorum Gönder

 
Top