0

İlk Türk islam devletlerinin Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinden farklılıkları nelerdir?

Türk İslam devletleri, göçebe hayatın terk edildiği, tarım, mimari,edebiyat, sanat ve bilimde gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bir çok devletle ilişkiler gelişmiş ve çok kültürlü bir hayat yaşanmıştır. Ordu daha düzenlidir. Devlet yönetiminde İslami hayat anlayışı hakimdir.
Yorum Gönder

 
Top