0

İnsanlar, tarih boyunca yerleşim yeri seçiminde nelere dikkat etmiş olabilir? Örnek vererek açık­layınız.

Bir yerin yerleşim yeri seçilmesinde etkili olan etkenler şunlardır:

1. Su açısından zenginlik
2. Verimli tarımsal arazi yapsına sahip olması. (dağların etekleri)
3. İklim
4. Endüstri
5. Ulaşım

Örneğin insanlar genellikle yerleşim yeri olarak ırmak kenarlarını seçerler. Çünkü suya yakın yerler tarıma daha elverişlidir.

Yerleşme yerinin seçilmesinde ve yerleşim biriminin gelişiminde, doğal ve beşeri faktörler birlikte rol oynar. Ancak şartlara göre bunlardan birisi diğerlerine oranla biraz daha fazla etkili olabilmektedir. Fiziki faktörler genellikle yerleşme ünitelerinin yer seçiminde ve devamlılığında en önemli etkiyi yapar. Beşeri faktörler ise yerleşim biriminin özellikleri ve gelişimi üzerinde etkili olurlar.
Yorum Gönder

 
Top