0

İnsanların mağaradaki yaşamlarından sonraki yerleşmeleri nasıl değişiklik göstermiştir? Yerleşmelerinin değişmesini ve gelişmesini neler etkilemiştir?

İnsanların mağaradaki yaşamlarından sonra Neolitik dönem başlamıştır. Son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam oluşmuştur. Arpa, buğday gibi bitkilerle koyun, keçi gibi hayvanların yabani ataları bu ılıman ortamın bitki ve hayvanları arasına girmiştir. Bu olaya neolitik devrim denilmektedir. Neolitik devrim insan topluluklarının binlerce yıl boyunca geçimini sağladığı avcılık ve toplayıcılık yerine üretime başlaması yani tarım ve hayvancılığı öğrenmesidir.
Yorum Gönder

 
Top