0

İstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunda hangi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir?

  • Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun hakimiyeti Osmanlı devletinin eline geçmiştir.
  • Karadeniz kıyılarına kadar gelen İpek yolunun kontrolünde Osmanlının etkisi artmıştır.
  • Venedik ve Cenevizlilerin Karadeniz’de yaptıkları ticaretten dolayı Osmanlı vergi gelirleri artmıştır.
Yorum Gönder

 
Top