0

İstanbul’un fethinin nedenleri ve sonuçları hakkında bir araştırma yapınız. İstanbul’un fethinin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi,İstanbul’un fethinin nedenleri ve sonuçları nedir, nelerdir
İstanbul’un fethinin nedenleri
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki topraklarının bütünlüğünü sağlamak istemesi.
 • Bizans’ın, Osmanlı ordusunun İstanbul Boğazı üzerinden Rumeli’ye geçişlerine engel olması.
 • Bizans’ın, Anadolu Beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini taht kavgaları için kışkırtması.
 • İstanbul’un, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması.
 • Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri yapılmasını sağlaması.
 • II. Mehmet’in, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisindeki müjdeye ulaşmak istemesi.
İstanbul’un fethinin sonuçları
 • Osmanlının Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Osmanlı başkenti Edirne’den İstanbul’a taşındı.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • Karadeniz ticareti Osmanlıların eline geçti.
 • Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti.
 • Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmp.) yıkıldı.
 • İstanbul’dan kaçan bilginler İtalya’ya gitmişler, bu da Rönesans ve Reform hareketlerine zemin hazırladı.
 • Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı, bu durum Avrupa’da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
 • Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.
Yorum Gönder

 
Top