0

Kargo şirketi vücudumuzda hangi yapıya sahiptir?

Dolaşım sistemimiz vücudumuzun her türlü ihtiyacının karşılanması için çalışan bir kargo şirketi gibidir

31.Dolaşım sistemimizi oluşturan yapılar nelerdir?
Kalp,kan ve damarlarımızdır.
32.Kan vücudumuzda hangi yapılar ile taşınır?
Kan vücudumuzda damarlar içerisinde taşınır.
33.Vücudumuzda kaç çeşit kan dolaşımı vardır?
İki çeşit. Büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı olmak üzere.
34.Küçük dolaşımda kan sırasıyla hangi yolları izler?
Kalbin sağ karıncığı-akciğer atardamarı-akciğer-kalbin sol kulakçığı
35.Küçük dolaşımın sonucunda ne olur?
Oksijence fakir kan yani kirli kan akciğerde temizlenir.
36.Büyük dolaşımda kan sırasıyla hangi yolları izler?
Kalbin sol karıcığı-Aort-tüm vücuttaki organlar-üst ve alt ana toplar damar-kalbin sağ kulakçığı
37.Büyük dolaşımın amacı nedir?
Oksijence zengin kanı yani temiz kanı vücuda dağıtmak ve atık bütün maddeleri vücuttan toplamaktır.
38.İnsan vücudundaki en büyük atar damar hangisidir?
Aort tur.
39.Kalp nerede bulunur?
Kalp göğüs boşluğundaki iki akciğer arasında bulunur.
40.Kalp kaç bölümden oluşur?
Dört bölümden oluşur. Üstte iki adet kulakçık ve altta iki adet karıncık denilen dört odacıktan oluşmuştur.
41.Temiz kan kalbin neresinde bulunur?
Kalbin sol tarafında
42.Kirli kan kalbin neresinde bulunur?
Kalbin sağ tarafında.
43.Karıncıklardaki kas tabakası mı yoksa kulakçıklardaki kas tabakası mı daha güçlüdür?
Karıncıklardaki kas tabakası kulakçıklara göre daha kalın ve daha güçlüdür.
44.Kalbin görevi nedir?
Kanı vücuda pompalamaktır.
45.Vücudumuzda kaç çeşit damar  vardır?
Üç çeşit damar vardır.Atardamarlar,toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere.

46.Atardamarların yapısı nasıldır?
Kanı kalpten vücudumuzun farklı bölgelerine taşıyan damarlardır. Akciğer atardamarı hariç diğer atardamarlar oksijence zengin yani temiz kan taşır.
47.Toplardamarların yapısı nasıldır?
Kanı kalbe getiren damarlardır. Akciğer toplardamarı hariç diğer toplardamarlar oksijence fakir yani kirli kan taşır.
48.Kılcal damarların yapısı nasıldır?
Atardamar ve toplardamarları birleştiren ince kan damarlarıdır. Kanı hücrelere götüren ve madde alış verişini sağlayan damarlardır.
49.Kanın yapısı nasıldır?
Kan,kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur.
50.Kan hücreleri nelerdir?
Akyuvarlar,alyuvarlar ve kan pulcuklarıdır.
51.Akyuvarların yapısı nasıldır?
Büyük beyaz kan hücrelerine akyuvar denir. Akyuvarlar vücudumuzun savunmasında görevlidir. Bu hücrelerin bir kısmı mikropları içine alarak yok eder. bir kısmı da mikropları yok eden maddeleri salgılar. Akyuvarlar alyuvarlardan daha az sayıdadır. Ve akyuvarların çekirdekleri vardır.
52.Alyuvarların yapısı nasıldır?
Kırmızı kan hücreleri alyuvar olarak adlandırılır. Alyuvarların yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur. Alyuvarlar hemoglobin sayesinde hücrelere oksijen taşır. Hücrelerden karbondioksitin uzaklaştırılmasını sağlar. Alyuvarlar başlangıçta çekirdeklidir. Daha sonra bu çekirdeklerini kaybederler.
53.Kan pulcuklarının yapısı nasıldır?
Kanın pıhtılaşmasını sağlayan,çok küçük ve çekirdeksiz hücrelere kan pulcukları denir.
54.Kan plazması nedir?
Kan hücrelerinin içinde bulundukları sıvıya kan plazması denir. Kan plazmasının çok büyük bir kısmı sudur. Kan plazması besinleri ve hücrelerde üretilen atık maddeleri ilgili organlara taşır.
55.Kaç çeşit kan grubu vardır?
İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunmaktadır. A,B,AB ve 0  grubu olmak üzere.
56.Hangi kan grubu tüm kan gruplarına kan verebilir?
0 grubu.
57.Hangi kan grubu tüm kan gruplarından kan alabilir?
AB grubu.
58.RH faktörü nedir?
Kan alışverişi aynı kan grupları arasında gerçekleşir. Kan alışverişlerinde,kan gruplarının yanı sıra Rh faktörü de önemlidir. Rh faktörünü kanında taşıyanların kan grubu Rh(+),Rh faktörünü taşımayanlar ise Rh(-) olarak adlandırılır.
59.Kan alışverişinde Rh faktörü önemli midir?
Evet. Kan alışverişlerinde Rh faktörlerinin de aynı olması gerekir.

60.Lenf dolaşımı nedir?
Kan dolaşımına yardımcı bir sistemdir. Lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur.
61.Lenf nedir?
Lenf damarları içindeki akıcı maddeye lenf denir.
62.Lenf damarlarının görevi nedir?
Lenf damarları kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayıp kana geri kazandırır.
63.Lenf düğümlerinin görevi nedir?
Lenf düğümleri hastalıklara karşı vücudu korumaktır. Örneğin,havalar serinlediğinde bir lenf düğümü olan bademciklerimiz şişebilir. Bu olay bademciklerimizin hastalıklarla savaştığını gösterir.
64.Kalp krizi nedir?
Kalbi besleyen damarların daralıp tıkanması sonucu oluşur.
65.Dolaşım sistemimizin sağlığı için dikkat etmemiz gerekenler nelerdir?
Yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Zararlı alışkanlıklardan,gerginlikten ve aşırı yorgunluktan uzak durmalıyız. Düzenli spor yapmalıyız.
66.Dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir?
Anjiyo,kalp pili,kalp nakli baypas ameliyatı
Yorum Gönder

 
Top