0

Kavimler göçü ile hangi kavimler yer değiştirmiştir? Haritadan yararlanarak söyleyiniz?

Büyük Hun Devletinin dağılmasından sonra batıya göç eden Hunlar Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Gotların bulunduğu bölgeye girince bölgede çoğunluğu Germen olan Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başlamışlardır.





Yorum Gönder

 
Top