0

Kavimler göçünün Avrupa siyasi tarihi açısından sonuçları nelerdir?

Her tarihi olayın olduğu gibi, Kavimler Göçü’nün de Türk, Avrupa ve dünya tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu göçün neticesinde seyreden tarihi olaylar, bilhassa Avrupa tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

1-Kavimler Göçü ile Cermen toplulukları Roma sınırlarını aşınca bu insan seli karşısında dayanamayan Roma İmparatorluğu, birliğini koruyamayarak önce Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı (395). Sonra da Batı Roma, Cermen kavimleri tarafından yıkıldı (476).

2-Avrupa, uzun süre Cermen kavimlerinin işgaline uğradı ve karışıklıklar sürüp gitti.

3-Cermen kavimlerinin çoğu birbiriyle kaynaştı. Bugünkü Avrupa milletlerinin teşekkülü bu dönemde oldu.

4-Böylece İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupa devletlerinin temelleri atılmış oldu.

5-Avrupa milletlerinin oluşmasına siyasi, sosyal ve kültürel yapısına etki eden Kavimler Göçü’nün başladığı 375 yılı, İlk Çağ’ın sonu ve Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Kavimler Göçü ve Sonuçları , Kavimler Göçünün Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde Kısaca
Yorum Gönder

 
Top