0

Köktürk devleti'ne komşu olan devletler hangileridir, nelerdir?

Türk adı bugün kullandığımız şekli ile ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir. "Türk" adıyla kurulmuş ilk ve Türk adını resmi devlet ismi şekliyle kullanan ilk Türk devletidir.Devletin kurucusu ve ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan ÇinSasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular.

Kuzeyde Sibirya, güneyde Çin, Tibet ve Hindistan, Batıda Sasani devleti ve Bizans Devleti'ne komşuydu.

Yorum Gönder

 
Top