0

Köy nüfusu azalırken kent nüfusunun sürekli olarak artmasına bakılarak ülkemizdeki ekonomik faaliyetler hakkında neler söylenebilir?
Köy ve kent nüfusu oranlarındaki bu değişimin sonuçları neler olabilir?
Ülkemizde şehir nüfusu artarken köy nüfusu azalmaktadır. Bunun nedeni; Köy nüfusunun şehirlere göç etmesidir.
Köyden şehirlere göçün sebebi de;
  • Köylerde tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi ve tarımda makineleşmenin ortaya çıkardığı işsizlik.
  • Köylerde eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerinin yetersizliği ile kan davaları ve terör olayları
  • Köylerde iş imkanlarının az olmasına karşın kentlerde sanayinin gelişmiş olmasıyla iş olanaklarının fazla olması.

Köy nüfusu azalırken kent nüfusunun artması Türkiye'de ekonomik gelişmenin hızlandığı anlamına gelmektedir.
Köylerden kentlere göçlerin artacağı, tarımsal üretimin düşeceği gibi sonuçlar oluşabilir. Eğer düzenli kentleşme olmaz ve göçler iyi organize edilemezse, kent yaşamını ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen başka sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Yorum Gönder

 
Top