0

Kırsal kesimde doğurganlık oranı kentlere göre daha fazladır. Buna rağmen kırsal kesimde nüfus azalırken kentlerin nüfusu artmıştır. Bunun en önemli nedeni nedir?

Kırsal kesimlerde doğurganlık oranı kentlere göre daha yüksek olmasına rağmen buraların nüfusu azalmaktadır. Çünkü kırsal kesimlerden kentlere doğru bir göç yaşanmaktadır. Kentlerde ise doğurganlık oranı az olmasına rağmen iç göç nedeniyle nüfus artmaktadır.

Göç, endüstrinin ve iş imkanlarının çok olduğu şehirlere doğru akmaktadır. Nüfusu üreten köy, nüfusu çeken ise kentlerdir.
Yorum Gönder

 
Top