0

Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemiz için önemi nedir?

Lozan Antlaşmasının Önemi
1- Türkiye uluslar arası ilişkilerde eşit şartlarda temsil edilmiştir.
2- Osmanlı Devleti uluslar arası sahada hukuken sona ermiştir.
3- Misak ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir.
4- Asırlarca Avrupalıların peşinde koştukları “Şark Meselesi”(Türkleri Anadolu’dan ve Avrupa’dan atmak projesi) iflas etmiştir.
5- Ermeni ve Rum iddiaları ortadan kalkmıştır.
6- Türk dış politikasın esasları belirlenmiştir.
7- Kapitülasyonlar kaldırılarak ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır.
8- Lozan’dan sonra batılı ülkelerle ilişkiler yumuşamaya başlamıştır.
9- Türk milletini adeta esir eden Mondros ve Sevr antlaşmaları geçersiz kılınmıştır.
10- Bağımsızlık mücadelesi veren pek çok devlete ışık tutmuştur.
11- Geçerliliği günümüze kadar süren yüzyılımızın en uzun süreli barış antlaşmasıdır.
12- Siyasi,sosyal,hukuki ve kültürel alanda yapılacak İnkılaplar için uygun ortam oluşturmuştur.
13- I.Dünya savaşını sona erdiren son barış antlaşmasıdır
Yorum Gönder

 
Top