0

Millî bilincin uyandırılmasında Sivas Kongresi’nin etkisi olmuş mudur? Açıklayınız.

Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek memleketi kapsayan bir nitelik kazandırması açısından son derece önemli bir kongredir. Milli Mücadele’nin başlangıcında Türk milletinin tek vücut halinde birlik olduğunu tüm dünyaya ilan eden milli bir kongre olması sebebiyle etkisi Erzurum Kongresi’nden daha geniş olmuş, Kongre sonrasında gelişen tüm olayları büyük ölçüde etkilemiştir. Zira Misak-ı Milli’de, TBMM’nin açılışında, Milli Mücadele’nin bütün anlaşmalarında Sivas Kongresi kararlarının izleri görülür.

Sivas Kongresi, işgalcilerin ve İstanbul Hükümeti’nin bütün engellemelerine karşın, direniş örgütlerinde merkezileşmeyi sağlamış, Milli Mücadele’nin gücüne güç katmış ve Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğini güçlendirmiştir. Bütün bu sonuçlar ele alındığında, Sivas Kongresi’nin Türk milleti adına nedenli önemli bir kongre olduğu açıkça görülmektedir.
Yorum Gönder

 
Top