0

Mustafa Kemal’in başarılı bir asker olmasında onun hangi özellikleri etkili olmuştur?

Çocukluğundan itibaren askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa, asker olmak istiyordu. Mustafa Kemal’in bu yirmi beş yıllık süreçteki askeri eğitim ve öğrenim yaşantısının; O’nun başarılı bir asker, komutan, devlet adamı, inkılapçı ve düşünce adamı kısaca, dünya çapında “vizyon” sahibi başarılı bir Dönüştürücü Lider olmasına doğrudan etki yaptığı görülmektedir.
Mustafa Kemal’in başarılı bir asker olmasında onun aşağıdaki özellikleri etkili olmuştur;
İdealistliği
Çok Yönlülüğü
Vatanseverliği
Hakikati Arama Gücü
İleri Görüşlülüğü
Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi
Yorum Gönder

 
Top