0

Mustafa Kemal’in, Osmanlı yöneticilerinin aksine, ateşkes hükümlerinden rahatsızlık duymasının nedenleri neler olabilir?

Mondros Ateşkes antlaşmasının hükümleri bir devletin bağımsızlığına aykırıydı. Ateşkes hükümlerinin uygulanması devletin fiilen sona ermesi ve vatanın işgal edilmesi anlamına gelecekti. Halk işgal devletlerinin hakimiyeti altında yaşayacaktı. Antlaşmasının uygulanmaya başlamasıyla vatanın her tarafının işgal edilmesi, ordunun dağıtılması, bütün her şeye el konulması ve halkın bağımsızlığını kaybetmesi  Mustafa Kemal’in ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Yorum Gönder

 
Top