0

Nemsiz ortamda bulunan tohum neden çimlenmez?

Çimlenme olayı tohumun bünyesinde oluşan birçok biyokimyasal ve fizyolojik değişikliklerden oluşan bir olaydır. Çimlenme olayı ortamda mevcut suyun tohum tarafından emilmesi ile başlar. Suyun etkisiyle tohum kabuğunun yumuşaması protoplazmanın sulanması ile tohum şişer ve kabuğu çatlatır. Çimlenen tohumda suyun alınmasını izleyen solunum hızının artışıdır. Çimlenmenin devamı için suda çözünmez halde bulunan karmaşık (kompleks) yapıdaki maddelerin enzimler yardımıyla çözünebilir basit maddeler haline geçmesi ve büyüme noktalarına taşınması gerekir. Bu maddeler büyüme noktalarında büyüme için gerekli enerjiyi sağlamada kullanılır. Bunların bir kısmı da yeni hücrelerin yapı maddesi haline dönüşür. Büyüme noktalarındaki hücrelerin bölünme büyüme ve farklılaşması ile genç bitki oluşmaya başlar. Bu bitki kendi yaprakları yeterli miktarda fotosentez yapıncaya kadar gelişmesi için tohumdaki yedek besin maddelerini kullanır.

Yorum Gönder

 
Top