0

Oğuz Kağan destanına dayanarak Türk devlet yönetimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Oğuz kağan destanında da görüldüğü gibi Türk devlet yönetimi devletin uzun ömürlü olmasını engellemiştir. Ülke toprakları kağan ve ailesinin ortak malıdır. Hükümdar ölünce ülke topraklarının çocukları arasında paylaştırılması Türk devletlerini güçsüzleştiriyor ve kısa sürede yıkılmasına neden oluyordu. Bu destan Kadim Türk geleneklerini günümüze aktaran önemli bir argümandır.
Yorum Gönder

 
Top