0

Destandan hareketle Türklerin sosyal ve ekonomik yaşamları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Oğuz Kağan destanına dayanarak Türklerin sosyal ve ekonomik yaşamları ile ilgili neler söylenebilir?

Türkler Orta Asya’da boylar halinde ve göçebe yaşıyorlardı. Daha çok hayvancılıkla geçiniyor, at, sığır ve koyun yetiştiriyorlardı. Keçeden yaptıkları çadırlarda kalan Türkler avcılık, insan ve hayvan sağlığı, hava olayları, yön tayini,  hayvansal üretim ve dokumacılık konularında uzmanlaşmışlardı. Ayrıca demircilik önemli bir uğraştı.
Yorum Gönder

 
Top