0

Yandaki tabloda yer alan verilerden yola çıkarak okuryazarlık oranı ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Okuryazarlık oranı ile gelişmişlik arasında doğrudan bir ilişki vardır. Okuryazarlık oranı artıkça ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de artar. Okuryazarlık oranı en yüksek ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de en yüksektir.
Yorum Gönder

 
Top