0

Aşağıdaki metni okuyunuz ve fotoğrafları inceleyiniz. Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları yerlerin coğrafi özellikleri ile kültürel özellikleri arasındaki ilişkiye örnekler veriniz.
Türkler bozkırın şartları gereği göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Keçe çadırlarda yaşayıp; at, sığır ve koyun yetiştiriyorlardı. Ağır şartlar onları savaşçı, teşkilatçı bir millet olmaya zorluyordu. Türkler insan ve hayvan sağlığı, hava olayları, yön tayini,  hayvansal üretim ve dokumacılık konularında uzmanlaşmışlardı.


Yorum Gönder

 
Top