0

Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda izlediği iskan siyasetinin sonuçları neler olmuştur?

Osmanlı Devleti Rumeli’ye yerleşme kararıyla geçmiş ve yerli halkla iyi geçinme politikasını uygulayarak halkın Osmanlı’ya meyletmesini sağlamıştır. Süleyman Paşa Gelibolu’ya geçer geçmez Rumeli’de iskan hareketi başlamıştır.

Devletin kuruluşunda etkili olan gaza politikası Rumeli’nin fethinde de devam etmiştir. Gaziler ve aşiret reisleri seferlerde başarılı olup tımar sahibi olarak devlete sürekli hizmet etmeyi amaç edinmiş, pek çoğu bu emeline ulaşmıştır. Gerek gaziler gerek aşiret reisleri ve Osmanlı’ya tabi beyliklerin mensupları XIV. yüzyılda Rumeli’deki seferlere katılırken kahramanca ün yapmanın yanı sıra ekonomik güç elde etmeyi de arzu etmişlerdir. Rumeli’nin fethinde hizmeti çok büyük olan akıncılar yerleşme konusunda da öncülük etmişlerdir. Rumeli’de hizmet etmek için “İl ve boy” halinde karşı yakaya geçen Akıncılar arasında yerleşenlerin sayısı bir hayli fazladır.

  • Balkanlarda Türk nüfusu artarak Türk-İslam kültürü yayılmıştır.
  • Fethedilen bölgelerin savunulması kolaylaşmıştır. Yeni fetihlerde Türk ordusuna yardım sağlanmıştır.
  • Göçebe(konar-göçer) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlanmıştır.
  • Kan davalı ve husumetli ailelerden bir tarafı Rumeli’ye göç ettirerek huzur sağlanmıştır.
  • Balkanların Türk-İslam eserleriyle imarı sağlanmıştır.
Yorum Gönder

 
Top