0

Osmanlıların İstanbul’u fethetmek istemesinde İstanbul’un coğrafi konumunun bir etkisi olmuş mudur? Neden?

Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü sağlaması gerekiyordu. Osmanlı donanması boğazlardan rahatça geçemiyordu. Bizans her geçişte Osmanlı donanmasını tehlikeye atacak faaliyetlere girişiyordu. Ayrıca boğazlar Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun hakimiyeti için de önemliydi.

İstanbul’un Fethinin Nedenleri Şöyle Sıralanabilir;

1 . İstanbul’un jeopolitik konumu
2. Rumeli ve Anadolu toprakları arasındaki bütünlüğün sağlanmak istenmesi
3. Bizans’ın Türk ordusunun Rumeli’ye geçişlerinde zorluklar çıkarması ve OsmanlIların güvenliğini tehdit etmesi
4. Bizans’ın OsmanlI’daki taht kavgalarını desteklemesi ve Anadolu beyliklerini kışkırtması
5. Bizans’ın Avrupa devletlerini ve Haçlıları OsmanlIlara karşı kışkırtması
6. İstanbul’un ticaret yollarına yakın olması
7. Hz. Muhammed’in müjdesine nail olmak istenmesi
Yorum Gönder

 
Top