0

Sömürgecilik ile manda ve himaye sistemi arasında, ortaya çıkarabileceği sonuçlar bakımından bir farklılık olduğu söylenebilir mi? Neden?

Sanayi inkılabı sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı demektir. Buna göre fabrikalaşmayı sağlayan batı ülkeleri ham madde açısında zengin olan ve nüfus açısında elverişli olan Asya ve Afrika’daki ülkeleri sömürge haline getirmişlerdir. Zamanla rekabet haline gelen sömürgecilik 1. Dünya savaşına neden olmuştur. 1. Dünya savaşından sonra hakimiyet alanlarını devam ettirmek isteyen batılı devletler Paris Barış Konferansında manda ve himaye sistemini uydurmuşlardır. Manda ve himayeciliği uygulayan İngiltere ve Fransa sömürge alanlarını korudukları ve genişlettikleri için iki sistemin birbirinden farkı yoktur.
Yorum Gönder

 
Top