0

Sultan Mahmut'un hükümdarlığı Gazneli devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel yaşamına ne gibi katkılar sağlamış olabilir?

Gazneli Mahmut, siyasi olarak çok büyük bir devlet kurdu ve başarıdan başarıya koştu. Adil bir sultan olan Gazneli Mahmut, halkına adaletle davranır ve sorunlarını dinlerdi. Devrinde huzur ve adalet hakim olmuş, sosyal yaşam iyileşmiştir. İslamı kabul etmesi ve Türk kültürü ile İslam kültürünü sentezlemesi kültürel bir zenginlik ortamı oluşturmuştur.

Gazneli Sultan Mahmut, iyi bir kumandan, iyi bir yönetici, iyi bir sultan idi... Hindistan'da islâm dinini yayan Gazneli Mahmut'tur. Şairdi. Bir divânı vardır. Hükümdarlığı boyunca şairleri, sanatkârları arkalamış, onların sanat eserleri vermelerini teşvik etmiştir. Dünyaca ünlü Firdevsi'nin "Şahname" si, Gazneli Sultan Mahmut'a yazılmıştır. Gazne devletinin resmî dili, Türkçe ve Farisi idi. Şiirlerini Farisi dilinde yazdığı için Farisi dili ile yazan şairleri himaye etmiş, sarayında yaşatmış ve Fars dilinin gelişmesine büyük hizmetleri geçmiştir. Eğer bu gayreti Türkçe için göstermiş olsaydı Türk dili çok gelişecek ve daha o tarihlerde büyük bir dil haline gelecekti. Seciyesi, ahlâkı, savaşları, ölümsüz "Şeh-name"ye giren Gazneli Sultan Gazi Mahmut, Türk devlet adamlarının en büyüklerinden biridir.
Yorum Gönder

 
Top