0

Türk devletlerinde hükümdar halk ilişkileri nasıldır?

Orta Asya Türklerinde Hükümdar-Halk ilişkisi

  • Eski Türklerde siyasi, askerî ve ekonomik kararların alındığı meclise toy ya da kurultay adı verilirdi.
  • Orta Asya Türk devletlerinden biri olan Hunlarda her yıl ilkbaharın beşinci ayında (Hazi­ran ayı) devlet işlerinin görüşüldüğü kurultay top­lanırdı. Çeşitli şenliklerin ve spor etkinliklerinin yapıldığı bu toplantılarda bir taraftan da devlet iş­leri görüşülerek karara bağlanırdı. Bu meclislere ileri gelen boylar davet edilir, gelmeyenler devleti protesto etmiş kabul edilirdi. Bu toplantılarda hü­kümdarların yanında her zaman hatun denilen hanımı oturur ve bazı elçileri kabul edebilirdi.
  • Türkler hükümdara devleti yönetme yetki­sinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına kut inancı denirdi. Kutun kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanılırdı.
  • Bütün hanedan üyelerinde kut olduğun­dan kendine siyasi ve askerî bakımdan güvenen kişi taht mücadelesine girebilirdi. Bu durum Türk devletlerinde bölünmeye neden olurdu.
  • Devletin devamı için baba - oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşı­lanırdı.
  • Türk devletlerinde hükümdarlar yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırırdı.

       Hükümdarın Görevleri ise halka göre şunlardı
·         Türk milletini ekonomik yönden yüksek bir seviyede, barış içinde hür olarak yaşatmak,
·         Orduyu idare edip, ülke çapında asker toplamak,
·         Töre adı verilen toplumsal kuralları uygu­lamak,
·         Dağınık Türk boylarını toplayıp bir araya getirmek,
·         Meclisi toplantıya çağırıp yönetmek,
·         Devlet mahkemesine başkanlık etmek,
·         Adaletli olmak ve kanunları uygulamak,
·         Millete hizmet etmekti.
Yorum Gönder

 
Top