0

Türkiye’nin matematik ve özel konumunu dikkate alarak bölgedeki durumuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye özel konumu gereği, bütün geçiş yolları üzerinde, batıyı doğuya bağlayan bir köprü vazifesindedir.

Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş noktasında yer alması, onun bulunduğu bölgede güçlü bir ülke olmasını sağlayan etkenlerdendir. Türkiye, zengin kaynaklara ve genç bir nüfusa sahiptir. Bu sebeple bölgesindeki siyasi ve ekonomik gelişmelerde belirleyici rol oynar. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk,
“Yurtta sulh, cihanda sulh.” ilkesiyle iç ve dış siyasetimizi barışçı bir temel üzerine oturtmuştur.

Ülkemiz 36°-42° kuzey paralelleri arasındadır. Her paralel arasında 111 km’lik eşit mesafe olduğuna göre;
Yorum Gönder

 
Top