0

Türklerin İslamiyeti kabul etmesinin kültürel sonuçları neler olmuştur?

Türkler İslamiyeti kabul etmekle birlikte yeni bir yaşam tarzını ve kültür yapısını da kabul etmiş oldu. Türk kültürü Türk-İslam Kültürüne dönüştü.
Göçebe hayat yerini yerleşik hayata bıraktı. İlk yazılı edebi eserler verilmeye başlandı. Mimari gelişti. Bilim ve sanatta önemli gelişmeler yaşandı. Türklerin İslamı kabul etmesi kültürel bir devrimdir.
Yorum Gönder

 
Top