0

Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarında ne tür değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Türkler İslamiyeti kabul etmekle birlikte yaşam şekillerini toptan değiştirmemişlerdir.Ancak bununla birlikte yerleşik hayat geçme, sanat ve mimaride gelişme, edebiyat ve yazılı eserlerde yoğun bir şekilde artış gibi bir çok etki olmuştur.

Sosyal hayat dini ve örfi kurallara göre şekillenmiştir. Türk kültürü Türk-İslam Kültürü olmuş sentezlenmiştir. Ekonomik hayat canlanmış, komşu islam ülkeleriyle ticari ilişkiler artmıştır.


islamiyetin kabulüyle türklerin sosyal siyasi ve kültürel hayatındaki değişimler,  islamiyetin kabulüyle türklerin siyasi sosyal ve kültürel hayatında meydana gelen değişiklikler,  türkler islamiyeti kabul ettikten sonra neler değişti,  islamiyetin kabulüyle türklerin siyasi sosyal ve kültürel hayatında meydana gelen değişim,  islamiyetin kabulü ile türk toplumunda görülen kültürel değişimler
Yorum Gönder

 
Top