0

Türklerin İslamiyeti kabulü onların yaşamlarını nasıl etkilemiş olabilir? Araştırınız.

Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam öncesi dönemden kalma adetlerden bir çoğunu hayatlarından çıkarmışlardır. islama ters düşmeyen adetler ve uygulamalar ise devam etmiştir. Göçebe hayat azalmış, yerleşik hayat yaygınlaşmış, hayvancılığın yanı sıra tarım hayatı başlamıştır. Sanat ve medeniyet ilerlemiş, mimari ve edebi eserler oluşmuştur.
Yorum Gönder

 
Top