0

Türklerin tarih boyunca yönetimleri altındaki milletlere gösterdikleri hoşgörü ile ilgili bir araştırma yaparak bu durumu kanıtlar nitelikte örnek olaylar bulunuz.
Türkler tarih boyunca yönetimleri altındaki milletlere hoşgörü ile davranmışlardır.
Mesela; Osman gazi daha beylik halindeyken Türk bir tüccar ile Bizanslı bir tüccarın yaşadıkları anlaşmazlıkta Bizanslı tüccar haklı olduğu için onun istediği yönde karar vermiştir. Müslüman olmadığı için onun haksızlığa uğramasına izin vermemiştir.
Bir başka örnekte, İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet şehirde yaşayan Hristiyan halka can, mal ve inanç özgürlüğü tanımasıdır.
Yine örnek bir olay, Selahattin Eyyubi'nin Kudüsün fethi sırasında gösterdiği bağışlayıcı tutumdur.
Yorum Gönder

 
Top