0

Ülkemizde köyden kente göçün ortaya çıkardığı başlıca sorunlar nelerdir?
 • Hızlı nüfus artışı
 • Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi
 • Tarımda makineleşme ile kırsalda işsizliğin artması,
 • Eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerinin yetersizliği
 • Ağır iklim şartları ve yer şekillerinin zorluğu.
 • Köylerde iş imkanlarının az olmasına karşın kentlerde sanayinin gelişmiş olmasıyla iş olanaklarının fazla olması.
 • -Kentlerdeki işsizlik oranı artar. 
 • -Konut sıkıntısı ve gecekondulaşma ortaya çıkar.
 • -Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır.
 • -Çevre sorunları artar
 • -Trafik, eğitim ve sağlık problemleri olur. 
 • -Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır. 
 • -Kültür çatışması olur.
 • -Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı
 • -Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı
 • -Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli
 • -Eğitim ve sağlık hizmetleri geliştirilmeli
 • -Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime kaydırılmalı
 • -Altyapı hizmetleri geliştirilmeli (yol, su, elektrik, haberleşme). 
 • -Nüfusun ve yatırımların dağılışında dengesizlik olur.
köyden kente göçün sonuçları nelerdir, köyden kente göçün sonuçları, köyden kente göçün nedenleri, köyden kente göç, kırdan kente göçün sonuçları, koyden kente goc, kırdan kente göçün nedenleri ve sonuçları, koyden kente gocun sonuclari, koyden kentte gecis sebebleri, köyden kente göç sonuçları, köyden kente geçişin nedenleri, ülkemizde köyden kente göçün nedenleri ve sonuçları, köyden kente göçün sonuçları uzun, kırdan kente göçün nedenleri, köyden kente göç kadın sorunları, 
Yorum Gönder

 
Top