0

ülkemizde kırsal alandan kentlere doğru yaşanan göçün nedenlerinin neler olduğunu araştırınız?, ülkemizde kırsal alandan kentlere doğru yaşanan göçün nedenleri nelerdir?

Kentlerde birçok ekonomik faaliyet yapılırken, kırsal kesimlerde ekonomik faaliyetler ve iş olanakları yeterli değildir. Ayrıca kentlerde ulaşım gelişmiştir. Kırsal kesimlerde ise ulaşım az gelişmiştir. Eğitim alanında da kentlerin imkanları çok yüksektir. Bu tür nedenlerden dolayı kırsal kesimden kentlere doğru göç yaşanmaktadır.

Kırsal bölgelerden kentlere doğru meydana gelen göçlerin nedenlerini söyle sıralayabiliriz;

a. Kırsal Kesimdeki İtici Etkenler
 • Kırsal bölgelerde hızlı nüfus artışından dolayı tarım alanlarının küçük parçalara ayrılması
 • Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması
 • Tarım alanlarında makine kullanımının artması ile birçok insanın işsiz kalması
 • Genellikle kırsal kesimdeki ekonomik yetersizlikler insanların göç etmesine neden olur.
b. Kentlerdeki Çekici Etkenler
 • Kentlerde gelişmiş olan sanayi ve ticaret sayesinde iş imkânlarının daha fazla olması
 • Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olması
 • Bu nedenlerden dolayı ülkemizde kırsal bölgelerden büyük kentlere hızlı bir göç meydana gelmektedir. Ülkemizdeki kentleşme hızı sanayileşme hızını geçmiştir.
 • Bu yüzden kentlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Büyük kentlerde çok hızlı artan nüfustan dolayı meydana gelen sorunları şöyle sıralayabiliriz;
Çevre ve hava kirliliğinin ortaya çıkması
Gecekondulaşmanın artması
 • Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması
 • İnsanların oturabileceği konutların yetersiz kalması
 • Göç edenlerin kentlerdeki sosyal çevreye uyum sağlayamamaları
Yorum Gönder

 
Top