0

Yukarıdaki tablo ve grafiğe göre ülkemizde nüfus artışının en az ve en fazla olduğu yıllar hangileridir?

Nüfus artışının en az olduğu yıllar 1945-1950 yıllarıdır. Ülkemizin 2. Dünya savaşına girmesi ihtimali yüzünden erkek nüfusun askere alınması bu durumun sebebidir.

Nüfusumuzun en çok artığı yılar ise 1945- 1960 arasıdır. Bunun sebebi ise 2. Dünya Savaşı’nın etkilerinin sona ermesi, sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam koşullarının iyileşmesi ve Balkanlardaki soydaşlarımızın ülkemize gelip yerleşmeleridir.

Yorum Gönder

 
Top