0

Uygurlara komşu devletler hangileridir? Hun ve Köktürk devletleri sınırları ile Uygur devleti sınırları arasındaki farklar

Kuzeyinde Yenisey ve Başkurtlar, Doğu ve Güneyinde Çin, Hindistan, batısında ise Abbasiler devletine komşuydular.
Hun ve Köktürk döneminde hüküm süren Sasani devleti yıkılmış, Bizans ise daha batı bölgelere çekilmiş olduğundan batısında müslümanlara komşu olmuşlardır.Yorum Gönder

 
Top