0

Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasını gerektirecek durumlara hangi örnekleri verebilirsiniz?
Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, suç işlenmesini önlemek ve güvenlik amacıyla, kanun tarafından sınırlandırılabilir.
Yerleşme özgürlüğü;
  • Suç işlenmesini önlemek,
  • Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
  • Düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak için kısıtlanabilir.
Seyahat etme hürriyeti;
  • Soruşturma veya kovuşturma nedeniyle suç işlemesinin önlemek için hakim kararıyla kısıtlanabilir.
Yorum Gönder

 
Top