0

11. Sınıflar Dil Ve Anlatım Dersi  öğrencilerimiz için zor geçen bir ders. Ancak iyi çalışarak ve sınav sorularının örneklerini daha önceden çözerek daha başarılı olmak mümkün. Öğrenmede soru çözmenin faydaları da malumunuz çoktur arkadaşlar. 33 sorudan oluşan bu sınav test formatında eklenmiştir. Cevapları da kısa zamanda sitemize eklenecektir. Online Dil ve Anlatım testi olarak da sizlere sunmaya çalışacağız. Lise 3 11. Sınıflar Dil Ve Anlatım Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları  nı sizlere faydalı olur diye ümit ediyoruz.

1 ) Aşağıda istenen bilgilere cevap veriniz. Cevaplarınızı kutucuklara tek kelime ileyazınız.  (20 P)

                         ESER ADI
              TÜRÜ  (10)
                              YAZARI  (10)
1
ZORAKİ DİPLOMAT
ð

2
ZEYTİNDAĞI
ð

3
MECALİS’ÜN NEFAİS
ð

4
BOĞAZİÇİ YALILARI
ð

5
SARAY VE ÖTESİ
ð

6
AVRUPADA BİR CEVELAN
ð

7
HATIRALARIM
ð

 8
ÜSKÜP’TEN KOSOVA’YA
ð

9
ANADOLU NOTLARI
ð

10
HAC YOLUNDA
ð


 2 ) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız ( 14 p )
1.     Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde dil,………………….………………. işleviyle kullanılır.
2.     Yazılış amaçları, gerçeklikle ilişkileri ve kullanılan dilin işlevi bakımından metinler…….………………………………..ve …………………………………olmak üzere iki gruba ayrılır.
3.     …………………….. metinleri göstermeye bağlı metinler grubunda yer alır.
4.     Biyografisi yazılacak kişinin hayat hikâyesi ………………………………. bir sıraya göre verilmelidir.
5.     Günlüklerde ………………………………..önemli bir yeri vardır.
6.     Tebrik, davetiye, teşekkür, taziye yazıları…………….…………… mektup türü içerisinde değerlendirilebilir.


3 ) Samsun Anafartalar Anadolu Lisesi’ne okulda açılan kurslara katılmak istediğinizi bildiren bir dilekçe yazınız. (30P)4 ) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? ( 36 p)
..........kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebî metinler ya da kayıtlardır. Otobiyografi ile karıştırılabilen bu tür, ondan dışsal olaylara verdiği önem ile ayrılır...........kişisel yaşam izlenimlerinin yanı sıra bu izlenimlerin dış boyutları da geniş olarak yer alır. Otobiyografide yazar öncelikle kendilerini konu edinirken..........yazarları çoğunlukla çeşitli tarihsel olaylarda rol oynamış ya da bu olayların yakın gözlemcisi olmuş kişilerdir. Bu kişilerin yaşadığı şeyleri bir defter ya da bir kâğıda aktarmasıdır.
               1. Yukarıdaki paragrafta otobiyografiyle karşılaştırılan metin türü aşağıdakilerden hangisidir? (4P)
A) Deneme                B) Anı                       C) Günlük                        
D) Biyografi                        E) Gezi yazısı

             2. Özel mektuplarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? (3P)
A) Kâğıdın sağ üst köşesine mektubun yazıldığı yer ve tarih yazılır.
B) Hitap bölümü, alıcıyla gönderici arasındaki yakınlığın derecesine göre değişebilir.
C) Hitap cümlesinden sonra satır başı yapılarak gövde kısmına geçilir.
D) Sonuç bölümünde sevgi, saygı ve iyi dilekler bildiren ifadelere yer verilir.
E) Kâğıdın sol alt köşesine göndericinin ismi yazılır ve imza atılır.

            3. Aşağıdakilerden hangisi mektupların dil ve anlatımını etkileyen hususlardan değildir? (3P)
A) Mektubun yazılış amacı      B) Alıcı ve gönderici arasındaki yakınlık                   C) Mektubun konusu
                               D) Mektubun planı       E) Yazarın dil tercihi

             4. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin günlük türünde eseri yoktur? (4P)
A) ilhan Berk                 B) Cemal Süreya             C) Nurullah Ataç             
D) Salah Birsel                  E) Oktay Rifat Horozcu

Altı yıl önce aramızdan ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat akımlarını göz ardı etmeyen, bunun yanı sıra geleneklerimizi ve Anadolu estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları 7 şubat 2006tarihine kadar izlenebilir.
              5- Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2P)
   A) I.                     B) II.                      C) III.               D)IV.                                   E) V.
                  Elli yaşına gelene kadar neler öğrendim? Sabrı öğrendim en başta. Sınırlarımı, bağışlamayı… Hayatın vermediklerinin hesabını insanlardan sormamayı… Gerektiğinde vazgeçmeyi, yetinmeyi… Dostluklarımı yıpratmadan eskitmeyi… Ben bunları öğrendim.
             6-Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? (3P)
A) Sahip olamadığı şeyler için başkalarını suçlamayan                         
B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının farkına varan
C) Arkadaşlık ilişkilerini kırgınlıklar yaşamadan sürdüren                      
D) Başkalarının sorunlarını kendi sorunları sayan
E) Elinde bulunandan fazlasını istemeyen

(I Lunaparklar çocukluğumuzun güzel günlerini anımsatır. (II) Dönme dolaba, atlıkarıncaya, çarpışan otolara binmeden önce duyumsadığımız heyecan ve kimi zaman korku bu eğlence merkezlerini farklı ve ilginç kılar. (III) Çocukken en çok hangilerine binmeyi severdiniz? (IV) Belki de hâlâ içinizdeki o çocuk sizi götürüyor giderek azalan lunaparklardan birine. (V)Ve hâlâ seviyorsunuz binmeyi dönme dolaba, atlıkarıncaya…
            7-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öğeleri özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır? (5P)
A) I. ve II.                       B) I. ve V.                           C) II. ve III.               D) III. ve IV.                       E) IV. ve V.

I) Her çağın içinde, üzerine tarih kokusu sinmiş kişiler vardır. (II) Bu kişileri, ne o çağdan ne de o çağı bu kişilerden ayırmak mümkündür. (III) Bir de çağları neye göre sınıflandırdığınız önemlidir. (IV) Çağın sevinci yanında üzüntüsü­nü de tadarak yaşar bu insanlar. (V) Yaşadıkla­rı daha sonraki nesillere ders olur. (VI) Bu ders­ler, nesilden nesile bir zincir halinde ulaşırken kültür oluşur.
          8-(Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? (4P)
A-II.                               B- III.                               C- IV.                            D-V.                                E-VI.

Bir bir saydım yirmi üç çocuk
Ah güllü Gülizar öldü
Gördü kış güneşini gamlı ve donuk
Daldı oğlanlar, çiçekti kızlar, öldü
          9-Yukarıdaki dizelerde kaç yüklem vardır? (3P)
  A) 3                                     B)4                                    C)5                                D) 6                                 E) 7
         
10-“Zafername” adlı eser hangi Tanzimat sanatçımızın eseridir ? (2P)
A) Yahya Kemal Beyatlı                  B)Ziya Paşa                      C)Fuzuli               D) Abdülhak Hamit Tarhan               E) İvaz Paşazade A.

 İnsanlar tartışırken iki yol kullanırlar ( ) Yumu­şak ve sert davranmak ( ) Yumuşak davranan taraf ( ) kişisel zıtlaşmayı gidermek ister ve bu nedenle anlaşmaya varmak için hemen ödün verir () Dostça bir karar verilmesine çalışır ( ) ne var ki sonunda sömürülür () acı çeker.
         11-Bu parçada parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangile­ri sırasıyla getirilmelidir? (3P)

A) (;)(.)(.)(.)(.)(.)                   B) (:)(.)(;)(,)(;)(;)        C) (,)(.)(,)(...)(,)(,)                 D) (:)(.)(,)(.)(;)(,)          E) (,)(;)(;)(.)(,)(;)
Yorum Gönder

 
Top